Sven Tyréns Stiftelse

Tyréns AB grundades 1942 av Sven Tyrén, som var en visionär och en entreprenör som hela tiden strävade efter utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte arbetssätt och initierade förändringar som gjorde det egna företaget tekniskt branschledande och samtidigt utvecklade samhällsbyggnadssektorns byggmetoder, byggmaterial och redovisningsmetoder.

Sven Tyréns Stiftelse bildades år 1976 genom att egendom, i form av Tyrénsaktier, avsattes för ett bestämt och varaktigt ändamål som fastställdes med ett skriftligt förordnande en så kallad stiftelseurkund. Sven Tyréns avsikt med arrangemanget var att ”Stiftelsen för framtiden skulle äga och förvalta konsultrörelsen” och att ”den självständighet som konsultrörelsen genom detta ägande tillförsäkras medger en oberoende utveckling till hög teknisk kompetens och saklig rådgivning.”   Sven Tyrén Stiftelse förvaltar idag bolagen Tyréns AB och Tyréns Förvaltning AB.

Om du är intresserad av att söka anslag för forsknings- eller utvecklingsprojekt hänvisar vi till www.tyrens.se